Zurishop

Hồ Chí Minh
  • 5
  • Sản phẩm: 2
  • Tỉ lệ phản hồi: 0%
  • Thời gian chuẩn bị hàng: 0 giờ
  • Thời gian trả lời: 0 phút

Đang khuyến mãi

100%
0%
0%
0%
0%
5

1 (Đánh giá)

07/02/2018 14:15:43

Mực rất ngon, giá cũng rẻ sẽ trở lại ủng hộ shop.

Để lại đánh giá của bạn về dịch vụ của shop