Chăm sóc khách hàng

Nếu có thắc mắc hãy gọi Hotline cho đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi, hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin ở bên dưới.

Quy định sử dụng myXu

Quy định sử dụng myXu:

  • myXu của mỗi tài khoản sẽ có thời gian sử dụng là 1 năm tính từ tháng 28/2 của năm này đến 28/2 của năm kế tiếp. Sau thời gian này, nếu tài khoản của myXu của khách hàng vẫn còn thì hệ thống sẽ reset tài khoản về 0 myXu.
  • myXu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không gộp, chuyển qua giữa các tài khoản khách hàng.
  • Đối với 1 đơn hàng thì không sử dụng myXu vượt quá 50% giá trị đơn hàng.
Cách tính myXu tích lũy:

Sẽ dựa trên tổng số tiền khách thanh toán cho myMall sau khi đã trừ lần lượt các khoảng như phí vận chuyển, tiền giảm giá bởi coupon hoặc myXu có sẵn trước đó. Số tiền cuối cùng này sẽ được quy đổi theo công thức:
 
                                   1% trên tổng giá trị đơn hàng cuối cùng khách mua hàng!
 
myXu tích lũy này sẽ được cập nhật vào tài khoản mua hàng tại myMall trong vòng 1-2 ngày làm việc tính từ lúc đơn hàng được giao hàng thành công đến quý khách. Không áp dụng cho các đơn hàng hủy hay trả hàng.


ch tính khi sử dụng myXu tích lũy giảm giá cho đơn hàng mới:
 
                                           1000 VND giảm giá = 1000 myXu tích lũy.
 
Hướng dẫn sử dụng myXu:


Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản myMall có số lượng myXu cần sử dụng.


Bước 2: Nhập số myXu muốn dùng ngay tại góc phải cuối trang Giỏ hàng mục “Nhập myXu” và nhấn “Áp dụng” khi hoàn tất.


Bước 3: Thực hiện các bước tiếp theo như nhập thông tin giao hàng… như đặt 1 đơn hàng thông thường tại myMall.

Hỗ trợ khách hàng